11 Comments

  1. diyu

   Ingkang kasebat khusuk punika inggih anteng manteng mboten ebah-ebah. Lha menawi kathah obahipun inggih sami mawon mboten saged khusuk, mboten saged tumuju marang Gusti.

   Wonten dalil ing Quran saking Mahmud Yunus katulis:

   Sawise tekan titimangsane Pangeran paring dhawuh prajanjene marang Nabi Musa, piyambakipun banjur matur,”Duh Pangeran, mugi kawula kaijena nyawang panjenengan!”

   “Ora kuat sira nyawang Ingsun, nanging sira sawangen gunung iki, yen tetep ana ing panggonane, lagi sira bisa nyawang Ingsun!”, mekaten dhawuhipun Pangeran.

   Ing sawise cahyaning Pangeran katon ana ing gunung kui, sakala gununge banjur pecah lan Musa tiba ana ing bumi semaput. Bareng wis sadhar banjur matur;”Duh Pangeran, Maha Suci Panjenengan lan kula mertobat marang Panjenengan!” Saestunipun amba purwaning tiyang ingkang iman ing panjenengan.”

   Tegesipun nyawang punika sanes nyawang ngagem mripat, nanging panyawang ingkang sampun mboten ngagem pirantos punapa-punapa.
   Tegesipun gunung punika inggih kasebut Jabal utawi Thursina.

   Wondene wedaranipun ayat punika, ingkang dipun agem sanepa gunung inggih tiyang, ingkang tegesipun perangan ingkang kados gunung, inggih punika irung. Sebab punapa kanthi maknanipun irung? Tiyang punika pancen gadhah irung sedanten.

   Wangsulanipun pitekanipun nabi Musa punika badhe pinanggih wonten ing ugeling ayat salajengipun,”yen tetep ana ing panggonane, lagi sira bisa nyawang Ingsun!”

   Irung punika menawi kangge ebah-ebah mesti mboten anteng. Mila Pangeran ngawisi, tetep ing panggonan, awit limrahipun tiyang dzikir punika mesti mawi sarwa gela-gelo utawi obah-obah. Tindak punika mboten kepareng, njur ingkang leres punika inggih anteng, kang amengku teges semedi utawi yoga.

   Awit saking punika, lajeng saged katitik bilih ing zaman rumiyin sampun wonten laku yoga. Sejatosipun obah-obah utawi gela-gelo punika mboten saged katrimah. Dene menawi anteng, wening, anggenipun saged gampil nyawiji lan tumuju marang gusti.

   Cekap semanten, mugi-mugi punapa ingkang kula aturaken teng mriki saged paring kawruh ingkang langkung lebet para sedherek sedanten. Rahayu.

   Reply

 1. subhanallah.. iya sekarang banyak muslim yang melakukan berbagai kejahatan.
  saya juga masih banyak melakukan dosa.
  terima kasih atas postingan yang bermanfaat ini. smoga solat kita semua semakin baik secara fiqih dan tasawuf.

  Reply
 2. Andi

  Anda benar, ilmu Fiqih harus sejalan dengan tasawuf, jika tidak seperti naik motor bannya kempes didepan pasti olengkan, begitu juga dengan sholat hanya berdasarkan fikih alias yang nampak tanpa disertai pemahaman tasawuf, maka sholatnya akan nyasar kemana-mana.

  Reply
 3. eko

  dulu saya orang yang slu bermaksiat, mo5 pernah ak kerjakan. pada akhhirnya ak menikmati smua it. niat ingin bertobat slu dalam pikranku, namun ak tidak bissa menahan hawa nafsu dan slu mengulangi perbuatanku. mungkin sampai ratusan kali, apakah belum dturunkan hidayah? hidayah bukan datang sendirinya namun dcari, dan akhirnya ak merenung tuk merubah hidupku lebih baik. hatiku beku tak terasa rasa berdosa. sampai akhirnya hidupku hancur, ketenagan tak dapat ak rasakan, harta hilang hutang numpuk dmana-mana keluarga morat marit. dari situ ak mulai merasakan kesalahanku. mulai dari it ak mulai mendekatkan dri pda yg allah. rasay memang sungguh tabjub, perlahan-lahan hatiku mulai cairdan menikmati hidupku. niat berubah dari pikiran disatukan dengan hati it yg menurutku dapat menjalankan niat tsb.

  Reply
 4. okon

  iya emang kalo shalat doank… islam bukan cuman shalat doank, masih banyak yang harus dilakukan seorang muslim menghindari uang riba (korupsi) dll. jadi kalo ente mamandang sebab dari banyak koruptor hanya karena muslim shalat secara fikih itu terlalu naif bung!!! seorang muslim harus melakukan 2 hal… INGAT 2 hal… MENJALANKAN seluruh PERINTAH ALLAH dan MENJAUHI segala LARANGAN-NYA. INGAT ITU!!!!

  Reply
 5. saiful

  “Barang siapa mendalami fiqih, tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Barang siapa bertasawuf, tetapi belum mendalami fiqih, berarti ia zindiq. Dan Barang siapa melakukan ke-2 nya, berarti ia melakukan kebenaran”

  Reply
 6. miko

  shalat bukan hanya sekedar formalitas rutinitas gerakan,harus juga dibarengi dengan rasa ridho,pasrah,ikhlas untuk merendahkan diri dan merajuk pada Allah (khusyuk).apabila gerakan sudah dibarengi dengan rasa baru kemunkaran dapat dicegah.

  Reply

 7. Assalaa mu a'laikum…maaf seblmx klaw bisa …lafadt al qur'annya di cantumkan dan lafadt hadistnya..? Biar lebih afdhol….? Sblumnya trimaksih bnyak…krn dgn q. Nyimak bisa tau banyk hal…?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *